Wielkie oczekiwania są kluczem do wszystkiego


O firmie


Nasza firma zajmuje się wypożyczaniem narzędzi elektrycznych i spalinowych 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  ELECRENT

Regulamin określa warunki wynajmu narzędzi i elektronarzędzi, sprzętu budowlanego oraz ogrodniczego pomiędzy ELECRENT jako Wynajmujący i Najemcą na podstawie dokumentu pt. „Karta wydania”, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu:

§1 OPŁATA ZA WYNAJEM

 1. Najemca zgadza się zapłacić całą należność za każdy dzień wypożyczenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami dla każdego urządzenia.
 2. Opłaty za wynajem pobierane są wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
 3. Wydanie sprzętu następuje po uiszczeniu stosownej kaucji.

§2 WYNAJEM

 1. Doba wynajmu liczona jest do 24 godzin od wypożyczenia.
 2. Niedziele i dni świąteczne również wliczają się w czas wynajmu.
 3. Wynajmujący gwarantuje działanie i dobry stan techniczny urządzenia.
 4. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
 5. Wypożyczenie obejmuje standardowe wyposażenie urządzenia.
 6. Wydanie następuje na podstawie dokumentu „Karta wydania” – podpisanej przez Najemcę i Wynajmującego.
 7. Wynajem urządzenia następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz posiadania numeru telefon do kontaktu z Najemcą.
 8. Paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.
 9. Faktura będzie wystawiana na żądanie.
 10. Integralną częścią Karty wydania jest „Regulamin Wypożyczalni ELECRENT”, z którym Najemca zapoznał się przed podpisaniem dokumentu i w pełni akceptuje jego treść.

§3 WARUNKI UŻYTKOWANIA

 1. Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem - określonym w instrukcji i przepisami BHP.
 2. W trakcie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie.
 3. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie stanu technicznego urządzenia.
 4. Skutki uszkodzeń, awarii i strat wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenia oraz zasad BHP pokrywa Najemca.
 5. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca pokrywa koszty tj. robocizna oraz części zamiennych.
 6. Do napraw oraz przeglądów urządzenia upoważniony jest wyłącznie Wynajmujący.
 7. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych.
 8. Używanie przez osobę trzecią urządzenia, możliwe jest tylko na odpowiedzialność Najemcy.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków.
 10. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 11. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z regulaminu.
 12. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

§4 ZWROT 

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Najemca zobowiązuje się do poinformowania wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu urządzenia.
 3. Zwrócony sprzęt powinien być w takim stanie, w jakim został on wynajęty z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania i w ilości zgodnej z dokumentem Karty wydania.
 4. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego zostanie pobrana opłata na poczet czyszczenia w wysokości od 20 do 50 zł. Opłata będzie potrącona z kaucji w dniu zwrotu sprzętu.

§5 ZERWANIE UMOWY WYNAJMU

 1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
  • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  • używanie wynajętego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
  • zaniedbania wynajętego urządzenia narażając go na utratę lub uszkodzenie
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Urszula Żaba ELECRENT, Bruśnik 64, 33-192 Bruśnik, NIP: 8732758723, REGON:381727586

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawarcia i wykonania dokumentu do wypożyczenia sprzętu. Podanie ich przez osobę jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia wypożyczenie urządzeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji dokumentu Karty wydania, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Cennik


L.P.

NAZWA

24H

5H

KAUCJA

1

Młot wyburzeniowy BOSCH GSH 16-30

110,00 zł

90,00 zł

500,00 zł

2

Młot udarowo - obrotowy MAKITA AVT HR 5212C

100,00 zł

80,00 zł

400,00 zł

3

Zestaw AKU młotowiertarka + wkrętarka + szlifierka kątowa MAKITA

85,00 zł

65,00 zł

300,00 zł

4

Młotowiertarka AKU MAKITA 

40,00 zł

25,00 zł

200,00 zł

5

Wkrętarka AKU MAKITA

40,00 zł

25,00 zł

200,00 zł

6

Szlifierka AKU MAKITA

30,00 zł

20,00 zł

200,00 zł

7

Nożyce do blachy AKU MAKITA

55,00 zł

40,00 zł

200,00 zł

8

Odkurzacz przemysłowy MAKITA

65,00 zł

45,00 zł

400,00 zł

9

Bruzdownica MAKITA

75,00 zł

60,00 zł

500,00 zł

10

Bruzdownica + odkurzacz MAKITA

120,00 zł

100,00 zł

500,00 zł

11

Szlifierka do gipsu FLEX

75,00 zł

55,00 zł

300,00 zł

12

Szlifierka do gipsu + odkurzacz FLEX

120,00 zł

100,00 zł

500,00 zł

13

Dmuchawa STIHL BG86

60,00 zł

40,00 zł

200,00 zł

14

Przecinarka spalinowa STIHL TS700

150,00 zł

130,00 zł

500,00 zł

15

Świder glebowy STIHL+ wiertło 20cm

115,00 zł

95,00 zł

400,00 zł

16

Pilarka łańcuchowa STIHL MS362

95,00 zł

80,00 zł

300,00 zł

17

Zagęszczarka płytowa AMMANN 130kg

105,00 zł

90,00 zł

500,00 zł

18

Zagęszczarka skoczek WACKER NEUSON

90,00 zł

80,00 zł

500,00 zł

19

Myjka wysokociśnieniowa KARCHER

130,00 zł

110,00 zł

500,00 zł

20

Dysza do hydro piaskowania KARCHER

30,00 zł

20,00 zł

150,00 zł

21

Agregat prądotwórczy 230V 4KW

90,00 zł

70,00 zł

500,00 zł

22

Osadzak HILTI GX120

60,00 zł

40,00 zł

400,00 zł

23

Nagrzewnica olejowa MASTER 29KW

75,00 zł

55,00 zł

400,00 zł

24

Motopompa spalinowa HONDA + osprzęt

70,00 zł

55,00 zł

300,00 zł

25

Giętarka do rur VIRAX

80,00 zł

60,00 zł

300,00 zł

26

Niwelator optyczny BOSCH + łata

55,00 zł

45,00 zł

300,00 zł

27

Zgłębiarka FESTOOL TS55 + szyna

80,00 zł

60,00 zł

400,00 zł

28

Zgłębiarka+ szyna + odkurzacz FESTOOL

120,00 zł

110,00 zł

500,00 zł

29

Wiertnica HUSQVARNA DM280 24H

160,00 zł

140,00 zł

500,00 zł

30

Zgrzewarka do rur PP SUPER-EGO 20-32 24H

30,00 zł

20,00 zł

200,00 zł

31

Tarcza diamentowa do przecinarki STIHL- 1mm zużycia

70,00 zł

 

32

Tarcze do bruzdownicy MAKITA- 1mm zużycia

15,00 zł

 

33

Taśma gwoździ do osadzaka HILTI 10szt

5,00 zł

 

34

Wiertło koronowe 102mm-1mm zużycia

105,00 zł

 

35

Kotwa stalowa M12

2,00 zł

 

Kontakt


Zapraszamy do naszego punktu:


ul. Węgierska 24
38-350 Bobowa

tel.: 787 174 509

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 13:00

 

787 174 509